Organigrama

ACTUAL EQUIP DE LA JUNTA DIRECTIVA

President / Presidente: Manuel Carreres Rodríguez

Secretària / Secretaria: Gracia López Patiño

Tresorera / Tesorera: Sonia Garcés Romero

Vocal: Ángela López Sabater

Vocal: Cristina Baena Tomás

Vocal: Mónica Ibáñez Paricio

 

ESTATUTS / ESTATUTOS

Us deixem els estatuts oficials de l’associació. Estem a l’espera de rebre els nous estatuts actualitzats:

Os dejamos los estatutos oficials de la asociación. Estamos a la espera de recibir los nuevos estatutos actualizados:

ESTATUTS APIVA

APIVA_LOGO_text