Documentos

En aquesta pàgina pretenem oferir un recull de documents per un major coneixement i difusió del nostre patrimoni industrial, a través d’informes oficials, tesis doctorals o articles d’investigació.

En esta página pretendemos ofrecer una recopilación de documentos para un mayor conocimiento y difusión de nuestro patrimonio industrial, a través de informes oficiales, tesis doctorales o artículos de investigación.

BIC’s. Béns d’Interès Cultural de la Generalitat Valenciana.

Tesis doctorals i altres documents acadèmics.

BRL’s. Béns de Rellevància Local de la Generalitat Valenciana. [en construcció]

Articles d’investigació. [en construcció]

Anuncios