Call for papers Butlletí 5 APIVA Industrial

[más abajo en castellano]

Obert el termini de recepció d’articles i ressenyes. Ampliat fins el 30 de novembre de 2021

2020 ha sigut un any complicat per a tothom. També per a APIVA, que no ha pogut realitzar cap activitat per motiu de la pandèmia. No obstant això, una de les principals bases de la nostra associació, el butlletí APIVA Industrial, sí que va poder eixir a la llum.

Quatre números publicats porta aquesta xicoteta revista, sorgida com a projecte editorial en 2017 per l’Associació de Patrimoni Industrial Valencià, la qual s’ha consolidat com unes de les escasses publicacions periòdiques sobre patrimoni industrial de l’actualitat.

En l’últim número, el quart, i a causa de la falta d’activitat associativa, el grosso del butlletí el componen articles d’investigació i difusió sobre el patrimoni industrial valencià i espanyol.

Així, motivats per continuar amb aquest agraciat projecte cultural, col·laboratiu, obert a socis i amigues, a professionals i aficionats del patrimoni industrial, es fa una crida per a participar en el cinqué número del butlletí APIVA Industrial. La recepció de lliurament d’originals (articles o ressenyes) per a tots i totes les interessades, romandrà obert fins al pròxim 30 de novembre de 2021.

Per a l’acceptació dels originals, serà necessari ajustar-se a l’extensió i a la normativa d’entrega, consultable des del següent enllaç:

Normes de col·laboració

Per a la recepció d’originals, més informació o qualsevol dubte, escriure a: apivaindustrial@gmail.com

—————————————–

Abierto el plazo de recepción de artículos y reseñas. Ampliado hasta el 30 de noviembre de 2021

2020 ha sido un año complicado para todo el mundo. También para APIVA, que no ha podido realizar ninguna actividad por motivo de la pandemia. No obstante, una de las principales bazas de nuestra asociación, el boletín APIVA Industrial, sí pudo salir a la luz.

Cuatro números publicados lleva esta pequeña revista, surgida como proyecto editorial en 2017 por la Asociación de Patrimonio Industrial Valenciano, la cual se ha consolidado como unas de las escasas publicaciones periódicas sobre patrimonio industrial de la actualidad.

En el último número, el cuarto, y debido a la falta de actividad asociativa, el grosso del boletín lo componen artículos de investigación y difusión sobre el patrimonio industrial valenciano y español.

Así, motivados por continuar con este agraciado proyecto cultural, colaborativo, abierto a socios y amigas, a profesionales y aficionados del patrimonio industrial, se hace un llamamiento para participar en el quinto número del boletín APIVA Industrial. La recepción de entrega de originales (artículos o reseñas) para todos y todas las interesadas, permanecerá abierto hasta el próximo 30 de noviembre de 2021.

Para la aceptación de los originales, será necesario ajustarse a la extensión y a las normas de entrega publicadas en el siguiente enlace:

Normas de colaboración

Para más información o cualquier duda, escribir a: apivaindustrial@gmail.com

Es publica el núm. 4 del butlletí APIVA Industrial

L’associació llença el darrer número del seu butlletí APIVA Industrial

Ha estat un any complicat per a tothom, però el butlletí de l’Associació de Patrimoni Industrial Valencià ha continuat editant-se.

En este número, a penes existeixen ressenyes d’activitat; la més important és el Manifest elaborat en defensa del patrimoni industrial de Sagunt o l’inventari de xosses de pedra en sec relacionades amb l’explotació d’algeps; a més d’algunes cartes de suport realitzades a d’altres associacions.

La part més important del quart número del butlletí APIVA Industrial són les recerques. Sis magnífiques col·laboracions compta la revista. Carlos J. Gómez ens parla de les característiques bodegues de Trullo situades a Utiel; Lorenzo Sandoval i Tono Vizcaíno ens introdueixen en el projecte realitzat sobre patrimoni immaterial i sonor; Alberto Ochoa García fa una reclama per la situació del patrimoni de la Colònia de Santa Eulàlia; Pablo Tarín Benedito ens aproxima al port de Contreras; Adrià Besó Ros es queda en la Ribera del Xúquer per a parlar-nos de motors elevadors; i Juan Miguel Palomar ens mostra la història de la central tèrmica d’Aliaga, a Terol.

En esta ocasió, per a la portada s’ha elegit una imatge de l’interior de la fàbrica de cartonatges Matarredona d’Alcoi, en la que es pot observar la quantitat de mà d’obra femenina amb la que comptava.

Esperem que us agrade este quart número d’APIVA Industrial, i que puguem seguir sumant-ne molts més.

Us deixem la revista per a la seua lectura online i per a descarregar en pdf.

Boletín núm. 4 APIVA Industrial: call for papers

[Mes avall en valencià]

Abierto el plazo de recepción de artículos y reseñas. Hasta el 15 de octubre de 2020

Con tres números publicados del boletín APIVA Industrial, no sería aventurado hablar que el proyecto editorial que inició en 2017 la Asociación de Patrimonio Industrial Valenciano se ha ido consolidando dentro de las publicaciones de periodicidad fija y continua sobre patrimonio industrial.

El esfuerzo no ha resultado en vano, los contenidos de mayor peso de la revista están dedicados a artículos y reportajes sobre patrimonio industrial valenciano y español, con calidad científica y divulgativa, y con un formato atractivo a la lectura. El boletín se completa con la actividad de APIVA en el presente ejercicio.

Con la referencia de ser un proyecto colaborativo, abierto a socios y amigas, a profesionales y aficionados del patrimonio industrial, y por ello para participar en el cuarto número del boletín APIVA Industrial, se hace un llamamiento para la recepción de artículos y reseñas a todos y todas las interesadas, cuyo período de entrega de originales permanecerá abierto hasta el próximo 15 de octubre de 2020.

Para la aceptación de los originales, será necesario ajustarse a la extensión y a las normas de entrega publicadas en elsiguiente enlace:

Normas de colaboración

Para más información o cualquier duda, escribir a: apivaindustrial@gmail.com

—————————————–

Obert el termini de recepció d’articles i ressenyes. Fins el 15 d’octubre de 2020

Amb tres números publicats del butlletí APIVA Industrial, no seria aventurat parlar que el projecte editorial que va iniciar en 2017 l’Associació de Patrimoni Industrial Valencià s’ha anat consolidant dins de les publicacions de periodicitat fixa i contínua sobre patrimoni industrial.

L’esforç no ha resultat en va, els continguts de major pes de la revista estan dedicats a articles i reportatges sobre patrimoni industrial valencià i espanyol, amb qualitat científica i divulgativa, i amb un format atractiu a la lectura. El butlletí es completa amb l’activitat d’APIVA en el present exercici.

Amb la referència de ser un projecte col·laboratiu, obert a socis i amigues, a professionals i aficionats del patrimoni industrial, i per aquesta raó participar en el quart número del butlletí APIVA Industrial, es fa una crida per a la recepció d’articles i ressenyes a tot i totes les interessades, el període d’entrega d’originals del qual romandrà obert fins el proper 15 d’octubre de 2020.

Per a l’acceptació dels originals, serà necessari ajustar-se a l’extensió i a la normativa d’entrega, consultable des del següent enllaç:

Normes de col·laboració

Per a la recepció d’originals, més informació o qualsevol dubte, escriure a: apivaindustrial@gmail.com

Publicat el núm. 3 d’APIVA Industrial

Publicat el núm. 3 d’APIVA Industrial

APIVAIndustrial3APIVA acaba de publicar el tercer número del butlletí APIVA Industrial.

El butlletí, que es va presentar el passat dissabte 8 de febrer en l’encontre de socis i amigues de la pròpia associació, celebrat en el Rajolar de Bauset de Paiporta, inclou l’activitat de 2019 i diversos articles de patrimoni industrial.

Continuant la línia editorial de la publicació, la revista es divideix per seccions. En la primera, es mostra tota l’activitat realitzada per APIVA al llarg de 2019, incidint en la ruta pel Grau de València i els 101 elements de patrimoni industrial valencià. La segona secció ha estat dedicada a les recerques sobre la matèria, trobant-se articles referents al patrimoni viari de Castelló, el patrimoni sonor de l’Alt Forn 2 de Port de Sagunt, o el guardó europeu rebut al mosaic Nolla. Seguidament tenen lloc les ressenyes, en aquesta edició dedicades a la fàbrica Segarra de la Vall d’Uixó i al nostre company recentment desaparegut Guillermo Alarcón. Per a finalitzar, la secció de restauro, la qual mostra la restauració realitzada a la Bodega Dussart Pedrón.

Per a la portada s’ha usat una imatge icònica de la industrialització valenciana com és el conjunt industrial de la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo situada al Port de Sagunt.

Esperem que us agrade este tercer número d’APIVA Industrial.

Us deixem la revista per a la seua lectura online.

Encontre de socis i amigues 2020

Encontre de socis i amigues 2020

Tenim el plaer de convidar-vos a l’encontre de socis i amigues de l’associació que tindrà lloc al Rajolar de Bauset, l’actual Museu de la Rajoleria de Paiporta.

L’activitat començarà a les 11 h del matí.

Primerament farem una visita guiada pel propi Museu, per veure l’exposició permanent i el patrimoni industrial que se’n conserva, com els espectaculars forns Hoffman.

Després, tindrà lloc l’assemblea de l’associació, oberta a la participació de tots i totes, en les que mostrarem de les activitats realitzades el 2019 i presentarem les activitats i els projectes de 2020. En últim lloc, haurà un torn obert de paraula per a cadascun puga oferir alguna activitat, idea o reflexió al voltant de l’APIVA i del patrimoni industrial.

Per a acabar, farem una xicoteta picaeta en la que podrem compartir un bon moment més distés.

L’activitat és oberta i gratuïta per a tot aquell que vulga. Encara que agraïm un correu de confirmació: apivaindustrial@gmail.com

encontre socis 2020

Call for papers. Boletín 3 APIVA Industrial

[Mes avall en valencià]

Abierto el plazo de recepción de artículos y reseñas. Hasta el 15 de octubre de 2019

En 2017 la Asociación de Patrimonio Industrial Valenciano anunció que iniciaba un nuevo proyecto editorial con periodicidad anual: el boletín APIVA Industrial.

Tras la aparición de dos números, el boletín de la asociación ha ido consolidando su espacio dentro del patrimonio industrial en una publicación de periodicidad anual, con artículos que exponen realidades valencianas y que, a su vez, sobrepasan ese ámbito valenciano. Además, en los dos números también se incluye la actividad anual de la asociación durante el curso pertinente.

Ante la buena acogida de los dos números publicados, APIVA se ve con la necesidad de continuar con el proyecto de su boletín para seguir ofreciendo un medio donde conocer nuestro patrimonio industrial de una manera divulgativa pero también científica. Además, con la concepción de proyecto colectivo y colaborativo, el boletín está abierto a profesionales y aficionados del patrimonio industrial.

Por esas razones, hacemos una llamada para la recepción de artículos y reseñas a todos y todas las interesadas, cuyo período de entrega de originales permanecerá abierto hasta el próximo 15 de octubre de 2019.

Para la aceptación de los originales, será necesario ajustarse a la extensión y a las normas de entrega publicadas en elsiguiente enlace:

Normas de colaboración

Para más información o cualquier duda, escribir a: apivaindustrial@gmail.com

—————————————–

Obert el termini de recepció d’articles i ressenyes. Fins el 15 d’octubre de 2019

En 2017 l’Associació de Patrimoni Industrial Valencià va anunciar que iniciava un nou projecte editorial amb periodicitat anual: el butlletí APIVA Industrial.

Després de dos números, el butlletí de l’associació ha anat consolidant el seu espai dins del patrimoni industrial en una publicació de periodicitat anual, amb articles que exposen realitats valencianes i que, alhora, sobrepassen eixe àmbit valencià. A més a més, en ambdós números també s’inclou l’activitat anual de l’associació durant el curs pertinent.

Davant la bona acollida dels dos números publicats, APIVA es veu en la necessitat de continuar amb el projecte del seu butlletí per a seguir oferint un mitjà on conèixer el nostre patrimoni industrial d’una manera divulgativa però alhora científica. A més a més, amb la concepció de projecte col·lectiu i col·laboratiu, el butlletí és obert a professionals i aficionats del patrimoni industrial.

Per eixes raons, fem una crida per a la recepció d’articles i ressenyes a tot i totes les interessades, el període d’entrega d’originals del qual romandrà obert fins el proper 15 d’octubre de 2019.

Per a l’acceptació dels originals, serà necessari ajustar-se a l’extensió i a la normativa d’entrega, consultable des del següent enllaç:

Normes de col·laboració

Per a la recepció d’originals, més informació o qualsevol dubte, escriure a: apivaindustrial@gmail.com

APIVA publica el seu segon butlletí APIVA Industrial

APIVA ha publicat el segon número del butlletí APIVA Industrial, editat per la pròpia associació. Seguint la línia editorial, la revista es divideix per seccions. En la primera es presenten les activitats realitzades per l’associació en el exercici 2018; a les quals segueix el manifest de les III Jornades de Patrimoni Industrial realitzades al Port de Sagunt. La segona secció està dedicada a recerques i articles d’investigació; en ells es tracten temes tan diversos com el patrimoni industrial de Sax i Utiel; la presa sevillana d’Aracena; la didàctica en el patrimoni industrial; o la història de l’Associació del Museu de la Ciència i la Tècnica i de l’Arqueologia Industrial de Catalunya.
La portada, en aquesta edició, s’ha dedicat al Viaducte del Quisi, un dels més importants elements de patrimoni industrial valencià, que en 2018 es va salvar del seu enderroc per la força realitzada per la societat civil i l’administració local de Benissa.

Esperem que us agrade este segon número d’APIVA Industrial.

Us deixem la revista per a la seua lectura online.

 

Editorial

Diuen que el segon número d’una publicació periòdica sempre és més complicat que el primer. En el primer, està la bona
voluntat i la motivació per traure una edició perenne i contínua en el temps; una edició que, encara que amb molt d’esforç,
reflectisca la il·lusió d’un projecte que comença a caminar. En el segon número però, es demostra la perseverança i la voluntat de donar continuïtat a un element vehicular per parlar de la nostra associació i del patrimoni industrial en el sentit més ample del concepte. A més a més, els resultats positius i les paraules d’ànim al visualitzar el primer volum, sempre dóna una motivació afegida a prosseguir en este projecte per a difondre els principis d’APIVA.
Enguany, a més, estem d’aniversari. La nostra associació compleix els seus primers cinc anys. I com en tots els llocs, han hagut moments de molta activitats i d’altres amb poca, d’alt-i-baixos, de destruccions i de conservacions. En definitiva, un camí que anem recorrent i en el que estem descobrint nous indrets, memòria i elements industrials apassionants pels quals val la pena seguir avançant i divulgant, donant a conèixer i fomentant el coneixement del nostre passat industrial. Per tot això, amb el segon número del butlletí APIVA Industrial pretenem aportar un nou granet d’arena a eixa divulgació que, a poc a poc, es va interioritzant i prenent com la pròpia història col·lectiva.

Articles

Carlos J. Gómez Sánchez, «S.O.S Patrimonio industrial de Utiel».

Alberto Ochoa García «Sax, el pueblo de las persianas. Patrimonio industrial y tecnoturismo».

Xavier Laumain; Ángela López Sabater,  El patrimonio industrial desde el punto de vista educativo.

Omar Romero de la Osa Fernández; María Carretero Fernández, «Aproximación al patrimonio hidráulico de la Rivera de Huelva: el caso del pantano de Aracena».

Assumpció Feliu Torras, «Un exemple de la tasca de la societat civil: els orígens de l’AMCTAIC i la creació del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya».

Més info del butlletí a la secció: https://apiva.wordpress.com/boletin/

5é aniversari d’APIVA

El proper dissabte 6 d’abril, en el Museu d’Història de València, tindran lloc una série d’activitats per commemorar el 5é aniversari d’APIVA.

El dijous 3 d’abril de 2014 va tindre lloc, al Museu d’Història de València, la presentació oficial de l’Associació de Patrimoni Industrial Valencià (APIVA). En ella participaren alguns membres de la pròpia associació i d’altres experts relacionats amb la gestió, la investigació i la societat envers el patrimoni industrial. Cinc anys fa d’aquella data on ens vam donar a conéixer a la societat. Cinc anys de lluites, alegries i llàgrimes.

Per a commemorar aquella data tan especial, el proper dissabte 6 d’abril hem volgut fer una jornada de convivència amb múltiples activitats en l’indret que va acollir en els braços oberts la nostra presentació: el Museu d’Història de València.

Per això, us convidem a tots i a totes a assistir i participar en les activitats que tenim preparades.

PROGRAMA

6 ABRIL DE 2019

Des de les 11 h fins a les 14 h

Fireta de Turisme Industrial

Exposició «Lugares e itinerarios de la obra pública selection»

12 h
Presentacions
«Nova imatge de l’associació»
«101 elements de patrimoni industrial valencià»

12 h
Taller infantil «Diorames Industrials»

Cartel_V_Aniversario_APIVA

PROGRAMA DETALLAT

Fireta de Turisme Industrial

Amb la participació d’experts en la difusió i gestió de patrimoni industrial. També hi haurà informació sobre rutes i museus industrials, turisme industrial i associacions en defensa del patrimoni industrial.

Exposició «Lugares e itinerarios de la obra pública selection»

Realitzada en col·laboració amb la Cátedra Demetrio Ribes. Es tracta d’una selecció de les obres, amb major caràcter industrial, que formen part de l’exposició homònima.

Presentació «Nova imatge de l’associació»

Una de les novetats que presentarem en el nostre aniversari serà el canvi de la imatge corporativa de l’associació.

Presentació «101 elements de patrimoni industrial valencià»

Presentarem un dels nostres principals projectes de futur, encara en una primera fase de desenvolupament, en el qual definirem els 101 principals elements de patrimoni industrial valencià que millor representen la industrialització valenciana.

Taller infantil «Diorames Industrials»

En col·laboració amb Arae Patrimonio para niños. Es tracta d’un taller enfocat als més menuts en que coneixeran els edificis més importants a través de la seua silueta per a després construir el nostre propi conjunt industrial.

Refrigeri i frivolitats

A la sala disposarem d’un xicotet àpat i beguda per a millor portar les converses i els debats que s’originen al llarg del matí.

Us esperem a totes i tots.

 

APIVA visita el Patrimoni industrial de Monòver

Este sábado la asociación de salvaguarda del patrimonio industrial valenciano APIVA ha visitado el municipio de Monòver. De la mano de miembros de la Asociación Cultural Xinosa y representantes del Ayuntamiento de Monòver, han descubierto los vestigios de una rica industria que hace no tantas décadas hizo florecer la comarca del Vinalopó. Desde la industria alcoholera (el conocido Cantueso Oro tiene su origen monovero), pasando por la mayor fábrica de velas litúrgicas que abastecía a nivel nacional o los jabones de las fábricas Luis Marhuenda, Palomares o Sol, todas han ido desapareciendo con el paso del tiempo. Sin embargo, algunas de estas industrias siguen manteniendo en pie parte de sus antiguas instalaciones y fueron visitadas en la jornada de ayer por un nutrido grupo de amantes del patrimonio industrial.

El grupo de expertos ha destacado la antigua fábrica de harinas con su imponente silo de hormigón armado convertido en un improvisado mirador de 360º, así como la antigua cooperativa de vino. Ambas instalaciones merecen una revisión en su protección municipal y/o autonómica, así como jornadas específicas (técnicas, sociales y participativas) para proporcionarles un futuro dotacional, a día de hoy más que inciertos.

Ver entrada con programa y cartel: https://apiva.wordpress.com/2019/03/09/visita-industrial-a-monovar/

Visita industrial a Monóvar

Queridos socios, amigas y colaboradores de APIVA

Siguiendo la pauta marcada desde nuestra asociación de programar actividades mensuales, tal y como ya se anunció en la asamblea del pasado mes de febrero, os emplazamos a la siguiente excursión que será al municipio de Monóvar (Alicante) el próximo 23 de marzo.

Confirmad antes del miércoles 20 de marzo vuestra asistencia y si tenéis algún tipo de intolerancia y/o menú especial (celíaco, vegetariano, etc.) por favor avisad con tiempo (antes del 20 de marzo). ¡Gracias!

Programa

10.30h Presentación y bienvenida

11.00h Vista al Museo de Artes y Oficios (entrada 5€). Se trata de una colección que subsiste con las entradas de las visitas. Dependiendo del número de inscritos quizás tengamos precio de grupo, a día de hoy contemplamos la entrada individual de 5€.

12.00h Visita por Monóvar para conocer su patrimonio industrial (Fábrica de la Gilma, Fábrica de la Harina, Fábrica de jabones Marhuenda, Bodega Cooperativa…) (por confirmar poder entrar al interior de algunas de las instalaciones).

13.00h Visita al silo de la fábrica de harinas

14.00h Comida en Restaurante Hermanos Calpe (Menu 12-15€)

16.00h Visita (se precisa ir en coches) al aeródromo del Fondó (aeródromo, refugio antiaéreo, polvorín, nido de ametralladora…)

18.30h vuelta a Monóvar, conclusiones y despedida.

CARTEL MONOVAR programacion 23 marzo

Ver nota de prensa tras la visita: https://apiva.wordpress.com/2019/03/24/apiva-visita-el-patrimoni-industrial-de-monover/